Ulica Rynek

  • Kancelaria Prawnicza Centrus

       Kancelaria świadczy pomoc prawną głównie w obszarze właściwości sądów okręgowych z siedzibami w miastach: Nowy Sącz, Kraków i Tarnów, nie wyłączając innych pobliskich sądów.      Ponadto dzięki współpracy nawiązanej z wieloma adwokatami i radcami prawnymi, klienci Kancelarii mogą liczyć na fachową pomoc w innych miastach w Polsce.      Jednym z naszych podstawowych celów jest zapewnienie klientom Kancelarii profesjonalnej opieki, dlatego mamy nadzieję, że współpraca z nami przyniesie Państwu i nam dużo satysfakcji.
    Rynek 29 Nowy Sącz Nowy Sącz
  • Adwokat Wojciech Michalik

    Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w możliwie najkrótszym czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi. Obsługujemy różne kategorie wierzytelności: Wymagalne, przed wystąpieniem na drogę sądową. sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp. skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty wymaganego przepisami prawa. sporządzenie i wniesienie do właściwego sądu pozwu i dalszych pism procesowych. sporządzenie wniosku…
    Rynek 12/8