ul Wallenroda 2E

Kontakt email, www
www.oirp.lublin.pl
64-510 Warszawa , woj. Wielkopolskie

Adwokat

Radca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Adwokat
  • Radca prawny
  • Prawnicy

O nas

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz drugi organizuje TurniejNegocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich. Start 1 lutego.Dlaczego postanowiono zorganizować turniej? Otóż alternatywnemetody rozwiązywania sporów i umiejętności negocjacyjne są wzawodzie prawnika nieodzowne, bo pozwalają rozwiązywać spawyszybciej i efektywnie kosztowo, drogą pozasądową. W USA dziękinegocjacjom, w 98% przypadków w sprawach cywilnych, udaje sięsprawę zawrócić z drogi sądowej i zakończyć ugodą. Warto więc donauczania przyszłych prawników wprowadzić interaktywne metodyedukacyjne, jak gry i symulacje szkoleniowe, żeby umożliwićpraktyczny trening umiejętności i wykorzystania wiedzy prawniczej ipracy zespołowej. Jednym z zadań Turnieju, jak każdego konkursu,jest przede wszystkim weryfikacja kompetencji uczestników. Kolejnezadania i gry są natomiast tak skonstruowane, że pozwalają równieżuczestnikom na zdobycie nowej wiedzy i ćwiczenie umiejętności.Turniejowi przyświeca założenie, że na błędach też można się uczyći czasem wnioski wyciągnięte z porażki, są cenniejsze dla praktykizawodowej niż pasmo sukcesów. Stąd nie tylko zwycięzcy Turniejuwyszli z niego bogatsi.