Małgorzata Szlązak

Kontakt email, www
ul. Niegolewskich 11
64-320 Buk , woj. Wielkopolskie

Prawo budowlane

Prawo pracy

Adwokat

Doradca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo budowlane
  • Prawo pracy
  • Adwokat
  • Doradca prawny
  • Prawnicy

O nas

Placówka CDS- LIDER została wpisana doewidencji działalności gospodarczej w 2004.Głównym przedmiotem działalności firmy jest kształcenie ustawicznedorosłych:  Szkolenia 23 marca 2005r. Starosta Poznański dokonał wpisu do ewidencjiplacówek niepublicznych Placówkę Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider w Buku. Podstawowym zadaniem placówki jest:- organizacja szkoleń i kursów oraz przygotowanie osób szkolonychdo funkcjonowania w systemie globalnej gospodarki rynkowej,rozwijanie u szkolonych przedsiębiorczości. Placówka dostosowujezakres szkoleń i kursów do wymogów rynku pracy.04.04.2005 Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS- Lider w Bukuzostała wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych przezWojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.Od początku działalności Placówka Kształcenia UstawicznegoCDS- Lider w Buku organizuje szkolenia w różnych zakresachtematycznych dla osób pracujących i bezrobotnych z Wielkopolski.W 2012 roku  przeszkolono około 1000 osób, 390 uzyskałokwalifikacje zawodowe rolnicze.   Szkoły LIDER Od września 2006 rozpoczynają działalność Szkoły LIDER:  w Buku :- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące- Technikum Uzupełniające ( w zawodzie technik mechanik i technikhandlowiec)- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Szkoła Policealna    w Miliczu :- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER” - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „LIDER”- Technikum Uzupełniające „LIDER”- Szkoła Policealna „LIDER” w Tuchorzy:- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER” - Technikum Uzupełniające „LIDER”- Szkoła Policealna „LIDER” Od lutego 2007 działają szkoły : w Złoczewie:- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER”- Technikum Uzupełniające „LIDER”- Szkoła Policealna „LIDER- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER”  w Goliszewie:- Technikum Uzupełniające „LIDER- Szkoła Policealna „LIDER”- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „LIDER”- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER- Czteroletnie Technikum „LIDER”   Od lutego 2008 działają szkoły : w Poznaniu:- Technikum Uzupełniające „LIDER- Szkoła Policealna „LIDER””w Pobiedziskach- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER Od września 2009 działają szkoły wDolsku: -Szkoła Policealna „LIDER” w Dolsku- DwuletniemuUzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu „LIDER” wDolsku- TrzyletniemuLiceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych„LIDER”  wDolskuOd września 2011 działają szkoły wŚremie: -Szkoła Policealna „LIDER” w Śremie- DwuletniemuUzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu „LIDER” wŚremie- TrzyletniemuLiceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych„LIDER”  w ŚremieObecnie organizowana jest placówka:- w Stęszewie BHP i PPOŻ W czerwcu 2006 roku CDS- LIDER rozszerza swojądziałalność tworząc dział BHP. 01.06.2006 podpisanopierwsza umowę świadczenia usługi stałego nadzoru wramach zadań służby BHP. Obecnie pod nadzorem CDS- LIDER jest 17firm Oprócz nadzorów w zakresie zadań działu jest: - organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP iPPOŻ dla wszystkich grup zawodowych- prowadzenie postępowańpowypadkowych- organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresieudzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej- ocena ryzyka zawodowego- tworzenie wymaganejdokumentacji- audytowanie stanu bezpieczeństwa i higienypracy- prawo pracy- pomiary w środowisku pracy- pomiary elektryczne-  dokonywanie ocen ergonomicznychstanowisk pracy 03.08.2009 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję ozatwierdzeniu programu kursu w zakresie kwalifikowanejpierwszej pomocy dla CDS- LIDER Consulting & Doradztwo &Szkolenia .Jesteśmy jednym z dziewięciu podmiotów, którym WojewodaWielkopolski zatwierdził program kursu w zakresie kwalifikowanejpierwszej pomocy w latach 2007-2009 na terenie Wielkopolski. Gazeta internetowa „Bukowski Lider”W grudniu 2005  ukazał się pierwszy numer gazety „ BukowskiLider”. W październiku 2007nastąpiła zmiana sposobu wydawaniatytułu na dziennik internetowy na stronie www.bukowskilider.pl Polityka firmyKSZTAŁCENIE USTAWICZNE W dzisiejszych czasach możemy obserwować dość szybki postęp wiedzyi technologii.Nie da się nauczyć w szkole wiedzy i umiejętności, które wystarcząna całe życie zawodowe. Wiadomo już na pewno, że nie możnaskonstruować takiego systemu szkolnego. Wiedza z czasem ucieka istarzeje się. Aby zapobiec degradacji powinno się okresowo szkolići powtarzać elementy wiedzy.. W krajach Unii Europejskiej 80%dorosłej i pracującej populacji uczy się i dokształca, w Polscepotrzeba jeszcze kilku lat aby przekonać społeczeństwo okonieczności kształcenia ustawicznegoPodstawy prawne kształcenia ustawicznego w PolsceKształcenie Ustawiczne w Polsce regulują następujące akty prawne:Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99 poz. 1001 z późniejszymizmianami).Kodeks pracy.Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010.Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013.