Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy sp.j.

Kontakt email, www
Plac Piłsudskiego 1
00-097 Stare Miasto , woj. Mazowieckie

Prawo budowlane

Prawo pracy

Prawo podatkowe

Prawo bankowe

Adwokat

Doradca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo budowlane
  • Prawo pracy
  • Prawo podatkowe
  • Prawo bankowe
  • Adwokat
  • Doradca prawny
  • Prawnicy

O nas

Mediacje i negocjacje mają miejsce na wszystkich płaszczyznach,gdzie podejmowane są decyzje. Mediacje mogą być wykorzystane w celurozwiązywania sporów lub w celu usprawnienia procesu podejmowaniadecyzji w przyszłości. KZR&P doradza klientom w osiąganiuporozumienia bez konieczności wytaczania procesu, a przyzastosowaniu różnych procedur alternatywnego ich rozstrzygania, wtym mediacji. Nasi prawnicy doradzają klientom w kwestii wyborupomiędzy alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów lub w drodzeprocedury sądowej. KZR&P oferuje również usługi profesjonalnychnegocjatorów, którzy specjalizują się w wielu obszarach prawa.