Kląskała Kancelaria prawna, nieruchomości

Kontakt email, www
ul. Grabiszyńska 17/1
53-501 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Prawo mieszkaniowe

Prawo budowlane

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo mieszkaniowe
  • Prawo budowlane
  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

Cieszę się, że mogę zaproponować Państwu usługi mojejKancelarii Prawnej oraz Biura Pośrednictwa w ObrocieNieruchomościami.W ramach działalności KancelariiPrawnej oferujemy Państwu wszechstronną pomoc prawnąz zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego igospodarczego. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych ipodmiotów gospodarczych. Do sprawy każdego klienta podchodzimyindywidualnie. Wykazujemy dużą elastyczność w zakresie honorariumnależnego kancelarii, które związane jest ze stopniemskomplikowania poszczególnej sprawy.W ramach działalności Biura Pośrednictwa wObrocie Nieruchomościami pomagamy Państwu osiągnąćupragniony cel inwestycyjny na rynku nieruchomości, który prowadzidziś po bezdrożach skomplikowanych i zmieniających się przepisówprawa. Z tym większą satysfakcją oddaję do Państwa dyspozycjizespół znakomitych fachowców, którzy wskażą Państwu najkrótsządrogę pod dach wymarzonego domu czy mieszkania.Zakres świadczonych przez nas usług jest szeroki iwszechstronny. Zachęcam do zapoznania się z informacjami o naszejfirmie. z poważaniem  Założyciel JerzyKląskałaLicencja zawodowa nr 17 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa iRozwoju Miast Doradca Rynku NieruchomościPrezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w ObrocieNieruchomościamiCzłonek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dsuprawnień zawodowychWspółwydawca miesięcznika RYNEK NIERUCHOMOŚCIWiceprezes Zarządu DOLNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTUNIERUCHOMOŚCIWiceprezes Towarzystwa Budownictwa SpołecznegoWykładowca kursów dla zarządców i pośredników w zarządzaniunieruchomościami   Obecnie właścicielem jest radcaprawny Marcin KląskałaLicencja zawodowa nr 4196 wydana przez Prezesa UrzęduMieszkalnictwa i Rozwoju Miast Wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnychwe WrocławiuLicencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 4196wydana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju MiastLicencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 14199 wydana przezMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UniwersytetuWrocławskiegoPraca naukowa nad problematyką nieruchomościCzłonek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w ObrocieNieruchomościamiCzłonek Komisji Prawnej w Dolnośląskim StowarzyszeniuPośredników w Obrocie NieruchomościamiCzłonek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MinisterstwieTransportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejOdznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem„Za długoletnią Służbę