Kanonista Kancelaria poradnictwa prawnego z zakresu prawa kanonicznego i rodzinnego Nowak & Nowak

Kontakt email, www
Ul. Gen. Kościuszki Tadeusza 26
61-002 Poznań , woj. Wielkopolskie

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

Karolina M. Błaszków
Nowak
Adwokat kościelny w sprawach o
stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Trybunale Metropolitarnym
Archidiecezji Poznańskiej.
Ukończyła studia z zakresu
prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie
studiów udzielała się w Kole Naukowym Utriusque
Iuris,
gdzie w roku akademickim 2007/08 była
Prezesem. W czasie studiów wywiązywała się jak najlepiej ze swoich
studenckich obowiązków czego dowodem może być fakt uzyskiwania
stypendium naukowego oraz otrzymanie specjalnej
nagrody od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Hanny Gronkiewicz -Walc i fundacji Centrum Myśli Jana
Pawła II.
Dodatkowo uzyskała absolutorium na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, gdzie napisała pracę magisterską z zakresu prawa
cywilnego na temat Sytuacja prawna osób
uprawnianych do zachowku
.
pod kierownictwem pana
prof. Adama Olejniczaka. Obecnie rozwija swoją wiedzę uczęszczając
na studia doktoranckie . Wielokrotnie pogłębiała
swoją wiedzę na różnego rodzaju konferencjach, sympozjach i
spotkaniach
organizowanych zarówno przez UKSW, Wydział
Prawa Kanonicznego jak i organizacje zewnętrzne. Jest członkiem
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich . Praktykę w
stosowaniu prawa i prawa kanonicznego zdobyła udzielając
bezpłatnych porad prawnych w różnych poradniach prawnych. Zawsze
była oddana sprawom Sekcji Ratownictwa Drogowego i sprawom
Automobilklubu Wielkopolski. Aktualnie wielokrotnie pomaga przy
organizowaniu cyklicznych imprez i zabezpieczeń,
związanych z miastem Poznań ale także podejmuje współpracę z
władzami kościelnymi diecezji poznańskiej. Uczestniczy w wielu
wolontariatach i szkoleniach.
Rafał Nowak Adwokat kościelny w
sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Trybunale
Metropolitarnym Archidiecezji Poznańskiej.
Obronił pracę
magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem przewodnim jego pracy
magisterskiej były prawa i obowiązki rodziców wobec wychowania
dzieci na przykładzie polskiej rodziny na emigracji. Ukończył
również studia na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskieg o w Warszawie. Podczas
studiów był czynnym członkiem w Kole Naukowym Utriusque
Iuris
, dodatkowo w roku akademickim 2008/09 został
zastęcpą Prezesa. Pan Rafał pomimo ukończenie studiów nadal pragnie
doskonalić się podejmując studia doktoranckie z
zakresu prawa kanonicznego na warszawskim wydziale. Jest członkiem
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W czasie studiów wywiązywał się
jak najlepiej ze swoich studenckich obowiązków czego dowodem może
być fakt uzyskiwania stypendium naukowego oraz otrzymanie
specjalnej nagrody od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hanny
Gronkiewicz -Walc i fundacji Centrum Myśli Jana Pawła
II
. Przez pewien czas współpracował ze wspomnianą
fundacją a także uczęszczał na szkolenia organizowane przez nią.
Już podczas lat szkolnych uczestniczył w wielu
inicjatywach,
swoje umiejętności dalej pogłębiał
współpracując w czasie szkoły średniej i studiów z sekcją
ratownictwa drogowego co zostało uwieńczone uzyskaniem licencji
ratownika drogowego w 1998 roku, a w 2009 roku potwierdzone
uzyskaniem licencji instruktora Ratownictwa
Drogowego. Z ramienia ratownictwa drogowego podejmuje współpracę z
władzami miejskimi m.in. podczas corocznej miejskiej. Brał też
czynny udział przy organizacji poznańskiego Spotkania Młodych
Taize . które było organizowane w Poznaniu na
przełomie roku 2009/2010. Podejmuje współpracę z
władzami kościelnymi diecezji poznańskiej m.in. z Poznańską Pieszą
Pielgrzymką na Jasną Górę czy spotkaniami organizowanymi przez
wspólnotę dominikańską na Polach Lednickich jak także Misterium
Męki Pańskiej wystawianym na poznańskiej Cytadeli.