Kancelaria Prawna adwokat Artur Kmieciak radca prawny Aleksandra Grocholska-Jankowska

Kontakt email, www
ul. Żwirki 4 lok. 3 Łódź
90-450 Łódź-Polesie , woj. Łódzkie
 • Kancelaria - oferta pomocy prawnej
 • Prawo cywilne:
 • - dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • - prawo obrotu nieruchomościami i prawo lokalowe,
 • - prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego: spraw o rozwód, separację, alimenty
 • - projektowanie, opiniowanie i negocjacja umów,
 • - wydawanie opinii prawnych,
 • - sądowa i egzekucyjna windykacja należności,
 • - ochrona dóbr osobistych,
 • - prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • - reprezentacja podmiotów w sporach sądowych,
 • - prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego: podział majątku wspólnego, podział nieruchomości, dział spadku.
 • Prawo handlowe:
 • - stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • - przygotowywanie projektów umów spółek prawa handlowego,
 • - rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • - rejestracja podmiotów w KRS,
 • - prowadzenie spraw w postępowaniu upadłościowym i układowym,
 • - obsługa prawna zgromadzeń wspólników,
 • - przygotowywanie projektów uchwał i protokołów.
 • Prawo pracy:
 • - bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • - sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, ,
 • - sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • - reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy,
 • - sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i aktów wewnątrzzakładowych.

Prawo cywilne

Postępowanie przed sądem

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Adwokat

Radca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

 • Prawo cywilne
 • Postępowanie przed sądem
 • Prawo rodzinne
 • Prawo administracyjne
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Prawnicy

O nas

 • Kancelaria świadczy usługi prawne od 1996 roku zachowując niezmiennie najwyższy standard zawodowej staranności. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa zarządu i obrotu nieruchomościami), prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Naszymi klientami są zarówno firmy jak i osoby indywidualne. Profesjonalnie oraz skutecznie dbamy o interesy Naszych Klientów.