Kancelaria adwokacka Tomaszewski Mariusz

Kontakt email, www
Ul. Gen. Kościuszki Tadeusza 26
62-800 Kalisz , woj. Wielkopolskie

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Windykacja należności

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo administracyjne
  • Prawo pracy
  • Prawo administracyjne
  • Windykacja należności
  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

Adw. Antoni Krupa urodzony 09 listopada 1969 r. jest absolwentem Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie Wydział Prawa i Administracji kierunek Prawo. Studia odbył w latach 1991 92 - 1995 96. Egzaminem magisterskim złożył w dniu 20 maja 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym. Pracę dyplomową pisał z zakresu prawa handlowego. Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie zakończoną złożeniem w dniach 02,04, 23 wrzeœnia 1998r. egzaminu sędziowskiego. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie zakończoną złożeniem w dniach 26,27,28 sierpnia i 11 wrzeœnia 2004r. egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. Wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie uzyskał w dniu 06 paŸdziernika 2004r. i w Rejestrze Kancelarii prowadzonej przez ORA w Rzeszowie figuruje pod numerem 230 K. Praktykę zawodową prowadzi w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Staszowie przy ul. Koœciuszki 2. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególnoœci podmiotów prawa handlowego, prowadzi szereg spraw gospodarczych i indywidualnych spraw karnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii, Nasz zysk jest uzależniony od efektów pracy i zysków Klienta