Kancelaria Adwokacka Krzysztof Koch Adwokat_Poznań

Kontakt email, www
UL. WODNA 15 /
61-837 Poznań , woj. Wielkopolskie

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

STRONA W BUDOWIESITE UNDER CONSTRUCTIONKANCELARIE ADWOKACKIEPROF. ANDRZEJ KOCH – ADWOKAT / HALINAKOCHOWA – ADWOKAT / KRZYSZTOF KOCH –ADWOKATul. Wodna 15/15 (III p.) 61-782 Poznań, PLtel. +48 / 61 224 73 80, 61 852 91 21 fax: +48 / 61 852 78 41 e-mail:kancelaria@koch.plZMIANA SIEDZIBYOD 7 KWIETNIA 2014NOWE BIURO: UL. WODNA 15 / 15 (III P.), 61-782 POZNAŃNumery telefonów oraz adresy e-mailowe nie uległy zmianie.Nowy numer recepcji Kancelarii: +48 / 61 224 7380.Z uwagi na procedury operatorów telekomunikacyjnych,mogą wystąpić czasowe problemy z łącznościąpod dotychczasowym numerem telefonu i faksu.Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na powyższyadres. Przesyłkijuż przez Państwa nadane przed zmianą adresu będziemy mogliodbierać jeszczew starej siedzibie, jednak nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2014roku.NEW OFFICE ADDRESSFROM APRIL 7, 2014UL. WODNA 15 / 15 (3RD FLOOR), 61-782 POZNAŃ, POLANDPhone numbers and e-mail addresses remain unchanged.Our new reception desk phone number is: +48 / 61 22473 80.We are currently doing our best to transfer the old phone and faxnumbers(+48/61 852 91 21 and +48/61 852 78 41 respectively) to the newoffice as soonas possible, however, in the transitional period they may betemporarilyunavailable. We apologise for any inconvenience this maycause.Please be so kind and send any traditional mail to the newaddress. We will be stillreceiving mail already posted to the previous office before thedate above, howeverreception of pending mail will only be possible until 25th April2014.