JMK Kancelaria Adwokacka

Kontakt email, www
Plac Solny nr 16; budynek Starej Giełdy Wrocław
50-062 Wrocław , woj. Dolnośląskie
 • Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego „Napisz do Kancelarii”, dającym możliwość bezpośredniego przesłania zapytania prawnego do Kancelarii pocztą elektroniczną.
 • Krótki opis zagadnienia prawnego lub zakresu zapotrzebowania na obsługę prawną pozwoli nam zwrócić się do Państwa z indywidualną ofertą świadczenia usług.
 • Doprecyzowanie treści oferty może nastąpić drogą telefoniczną (603 050 022; 71 337 24 22) lub podczas spotkania w siedzibie Kancelarii.
 • Kancelaria świadczy usługi w systemie rozliczania dostosowanym do rodzaju sprawy i zakresu świadczonych usług, określonym indywidualnie w umowie świadczenia obsługi prawnej oraz dostosowanej do potrzeb określonego Klienta.
 • Zasady rozliczeń z Klientami korporacyjnymi ustalane są zazwyczaj w systemie ryczałtowym, za miesięcznym stałym wynagrodzeniem do określonego w umowie limitu godzin świadczenia usług. Powyżej ustalonego limitu wynagrodzenie Kancelarii stanowi sumę wypracowanych miesięcznie godzin oraz stawki wynagrodzenia określonego za jedną godzinę ponadryczałtową.
 • Klienci indywidualni uiszczają wynagrodzenie za świadczone usługi w dwóch systemach: godzinowym lub ryczałtowym z określonym pułapem zawartych w ryczałcie godzin, powyżej którego godziny świadczonych usług rozliczane są według ustalonej stawki.
 • Wykonane w danej sprawie lub w toku obsługi prawnej czynności wykazywane są w comiesięcznym rozliczeniu, na które składa się opis wykonanych czynności oraz wskazanie czasu przeznaczonego na ich wykonanie.

Prawo karne

Prawo administracyjne

Prawo mieszkaniowe

Prawo rodzinne

Prawo bankowe

Prawo upadłościowe i naprawcze

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo mieszkaniowe
 • Prawo rodzinne
 • Prawo bankowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Adwokat
 • Prawnicy

O nas

 • JMK Kancelaria Adwokacka prowadzi działalność na rynku usług prawniczych od lutego 2006 r.
 • Adwokat Justyna Michalak-Królicka doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała już od roku 1996 w toku studiów prawniczych, praktykując w toruńskich kancelariach prawnych, a następnie współpracując jako aplikant z kancelariami prawnymi na terenie Wrocławia.  
 • Adwokat Justyna Michalak-Królicka uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu w październiku 2005 r.  
 • W latach 2006-2008 adwokat Justyna Michalak-Królicka współpracowała z kancelarią „CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy” Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu. W okresie tym zdobyła doświadczenie w samodzielnej oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym dużych spółek prawa handlowego. Jako istotny etap w rozwoju zawodowym ocenia współpracę ze spółką „EnergiaPro Gigawat” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zezwalającą na zdobycie doświadczenia w zakresie praktycznego stosowania Prawa energetycznego oraz Telefonią DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie doradztwa w obszarze Prawa telekomunikacyjnego. Współpraca z kancelarią „Grynhoff, Woźny, Maliński” spółką komandytową z siedzibą w Warszawie od roku 2009 zezwoliła na pogłębienie doświadczenia w zakresie stosowania przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Od lutego 2010 r. adwokat Justyna Michalak-Królicka podjęła współpracę z międzynarodową kancelarią Baker&McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, Kancelarią Prawną spółką komandytową z siedzibą w Warszawie.