Instytut Allerhanda Prawo, ekonomia

Kontakt email, www
Plac Sikorskiego 2/7
Kraków ,

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Prawo mieszkaniowe

Prawo budowlane

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo podatkowe

Prawo cywilne

Prawo spółek

Prawo administracyjne

Prawo bankowe

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo autorskie

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo mieszkaniowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy
 • Prawo podatkowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo spółek
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo autorskie
 • Adwokat
 • Prawnicy

O nas

Instytut działa jako niezależna jednostka naukowa, prowadząca
interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji
prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z
punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram
instytucjonalnych jej tworzenia. Obszary badawcze Instytutu
obejmują przede wszystkim prawo prywatne, w tym prawo handlowe,
prawo własności intelektualnej, prawo upadłościowe, a także prawo
rynku finansowego i kapitałowego. Są to obszary prawa, których
efektywność znajduje najprostsze przełożenie na wzrost ekonomiczny
i gospodarczą prosperity kraju. Instytut Allerhanda kładzie
szczególny nacisk na prowadzenie badań prawnoporównawczych.
Nowoczesna komparatystyka cechuje się podejściem funkcjonalnym, co
oznacza, że prawidłowe wnioski dają się wyprowadzać jedynie przy
prawidłowym zidentyfikowaniu funkcjonalnych ekwiwalentów norm
prawno- społecznych i ram instytucjonalnych oraz przy rozpoznaniu
całego społecznego, kulturowego i ekonomicznego kontekstu. Istotnym
obszarem pracy koncepcyjnej jest badanie zależności
społeczno-ekonomicznych, uwarunkowań motywacyjnych, zachowań i
konfliktów interesów. Służebna rola prawa wobec gospodarki nakazuje
pogłębione badania ekonomiczne (zwłaszcza z dziedziny ekonomii
instytucjonalnej) zmierzające do realizacji postulatów ekonomicznej
efektywności przyjmowanych rozwiązań prawnych. Instytut przywiązuje
zatem dużą wagę do ekonomicznej analizy prawa (law amp economics)
jako ważnej metody badawczej.