Grabiński Waszczyński Kancelaria Adwokacka

Kontakt email, www
ul. Kwidzyńska 2
50-265 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Adwokat

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Adwokat
  • Prawnicy

O nas

Nasze usługi to najlepsze rozwiązanie dla Tych, którzy pomimostosowania różnychsposobów bezpośredniego ściągania długów wkońcu uznają, że bez pomocy profesjonalnegoprawnika, nie mająszans na odzyskanie większości swoich należności.Dla zapewnienia kompleksowości świadczonej obsługi prawnej,Kancelaria AndrzejaGrabińskiego i Tomasza Waszczyńskiegowspółpracuje ze znaną kancelarią notarialnąoraz firmamiprawniczymi, realizującymi usługi w ramach wyspecjalizowanychdziedzinprawa. Współpraca ta pozwala nam odpowiedzieć na niemalkażde zapotrzebowanie Klientów.W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Andrzeja Grabińskiegoi Tomasza Waszczyńskiegooferuje najwyższej jakości usługi,zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jaki podmiotówgospodarczych.Zapewniamy kompleksową obsługę w wyspecjalizowanych dziedzinachprawa opartą naobszernej wiedzy merytorycznej, doświadczeniu inajwyższych standardach etyki zawoduadwokata.Poniżej prezentujemy kluczowe obszary naszej działalności:Prawo karneKancelaria specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym. Wramach instrumentówprocesowych czuwamy nad respektowaniem prawa,począwszy już od pierwszych czynnościprocesowych.Reprezentujemy naszych Klientów w charakterze obrońcy podejrzanegolub oskarżonegooraz pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżycielaposiłkowego, oskarżyciela prywatnegoczy powoda cywilnego.Występujemy przed organami wymiaru sprawiedliwości na wszystkichetapach postępowania,w tym w postępowaniu przygotowawczym,rozpoznawczym (sąd I instancji) i odwoławczym(sąd II instancji),w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia kasacji do SąduNajwyższego, jak również w postępowaniu wykonawczym.Zgłaszając się do naszej kancelarii zyskują Państwo pewność, żenasze zaangażowaniezostanie dostosowane do indywidualnychoczekiwań oraz sytuacji prawnej.Prawo cywilneW ramach prowadzonych spraw cywilnych służymy Klientom pomocą wzakresie szerokorozumianego prawa cywilnego.Reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami powszechnymi orazSądem Najwyższym,jak i poza salą sądową, w negocjacjach zprzeciwnikami procesowymi. W zakresie świadczonejpomocy prawnejudzielamy także porad prawnych, formułujemy opinie orazprzygotowujemyprojekty umów.Wierzymy, że każdy z Klientów zasługuje na pełny profesjonalizmoraz najwyższą jakośćobsługi. To dewiza, która przyświeca namzawsze, bez względu na zakres oraz stopieńzłożoności prowadzonejsprawy.Prawo spadkoweWiemy, jak ważnym, zarówno dla spadkobierców, jak i spadkodawców,jest właściwewyrażenie ich woli w przedmiocie spadkobrania. Mającto na uwadze, służymy pomocąprawną, oferując kompleksowe ispecjalistyczne usługi w zakresie spraw spadkowych,a w tym:reprezentację w postępowaniach sądowych:o stwierdzenie nabycia spadkuo podział majątku spadkowegow sprawach o zachowekdoradztwo w decyzjach podejmowanych przez spadkobierców wzwiązku z dziedziczeniemdoradztwo w prawidłowym formalnie konstruowaniu oświadczeń wolispadkodawcówPrawo rodzinneTo szczególna gałąź prawa, która wiąże się z najważniejszymi dlakażdego człowiekasprawami życiowymi. Dlatego tak ważne jest tuindywidualne podejście, będące dlanas jednym z najwyższychpriorytetów.Zakres udzielanej przez nas pomocy obejmuje kompleksową pomocprawną w sprawachrodzinnych, w tym doradztwo prawne orazreprezentację w postępowaniach sądowych:o rozwód lub separacjęo zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnegomałżonkówo alimentyzwiązanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiejObsługa przedsiębiorcówObsługę prawną przedsiębiorców rozumiemy przede wszystkim jakodbałość o szybkąreakcję i precyzyjną diagnozę sytuacji orazdostosowanie się do potrzeb każdegoklienta.Klientom instytucjonalnym oferujemy współpracę w oparciu o umowę ostałą obsługęprawną, a także doraźną pomoc, udzielaną napodstawie jednorazowego zlecenia. Niezależnieod formy współpracy,w jej ramach proponujemy m. in.:bieżące doradztwo prawnesporządzanie opinii prawnychsporządzanie projektów umówobsługę sporów sądowych cywilnych i gospodarczych