BRD CONSULTING CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

Kontakt email, www
ul. Sterlinga 27/29
Łódź , woj. Wielkopolskie

Prawo budowlane

Adwokat

Doradca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

  • Prawo budowlane
  • Adwokat
  • Doradca prawny
  • Prawnicy

O nas

OFERTAFundusze UEDoradztwo i aplikacje w zakresie uzyskania pomocy finansowejze środków Unii Europejskiej,głównie w ramach:Regionalnych Programów OperacyjnychProgramu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaProgramu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoProgramu Operacyjnego Kapitał LudzkiMonitoring i nadzór nad realizacją projektów, które uzyskałydofinansowanie zfunduszy unijnych oraz pełne rozliczanieinwestycji, zgodnie z obowiązującymiprocedurami. Doradztwo gospodarcze i prawneBiznes plany i studia wykonalnościProgramy naprawcze i restrukturyzacyjneAnalizy fundamentalneUsprawniania systemu organizacji i zarządzania w podmiotachgospodarczychSystemy budżetowania i kontrolinguWnioski kredytoweBadania marketingowe i działania promocyjneDoradztwo dla firm krajowych i zagranicznychKomercjalizacja, prywatyzacja i restrukturyzacjaprzedsiębiorstw państwowych,w tym:analizy prawneanalizy ekonomiczneanalizy marketingoweanalizy z zakresu ochrony środowiskawyceny przedsiębiorstw przy wykorzystaniu różnych metodanalizy określające możliwości przeprowadzenia prywatyzacji irestrukturyzacjibiznes planyUsługi związane z restrukturyzacją jednostek ochrony zdrowia,tj.:doradztwo prywatyzacyjneprogramy restrukturyzacji: finansowej, majątkowej, organizacjii zarządzania,zatrudnienia oraz usług medycznych dla zakładówopieki zdrowotnej (szpitali,przychodni i innych jednostek)wdrażanie programów i kontrolingbiznes planydoradztwo prawne i organizacyjneszkolenia Usługi prawne, w tym:zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym pracewynikające z ustawy Prawo zamówień publicznychobsługa korporacyjna podmiotów gospodarczychstała obsługa prawna przedsiębiorcówobsługa procesowadoraźna pomoc prawnadochodzenie należnościdoradztwo w zakresie stosowania prawa europejskiego Rzeczoznawstwo i wycenyWyceny gruntów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń, aportów,wartości niematerialnychi prawnych, know - how, znakówtowarowych, itp.Ekspertyzy budowlane, oceny i przeglądy techniczne budynkówEkspertyzy ubezpieczeniowe i likwidacje szkód