Adwokat Wojciech Michalik

Kontakt email, www
Rynek 12/8 zobacz inne firmy z Rynek , Nowy Sacz
,
 • Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w możliwie najkrótszym czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.
 • Obsługujemy różne kategorie wierzytelności:
 • Wymagalne, przed wystąpieniem na drogę sądową.
 • sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp.
 • skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty wymaganego przepisami prawa.
 • sporządzenie i wniesienie do właściwego sądu pozwu i dalszych pism procesowych.
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, w tym także na etapie przedsądowym i reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu zabezpieczającym.
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym, w tym także odwoławczym.
 • sporządzenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.
 • Zasądzone orzeczeniem sądowym prawomocnym lub natychmiast wykonalnym.
 • wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty.
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi i skierowanie go do właściwego komornika.
 • wstąpienie do toczącego się postępowania w charakterze pełnomocnika procesowego.
 • stały nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.
 • wspomaganie działań komornika poprzez wskazywanie majątku dłużnika podlegającego zajęciu.
 • W przypadku bezskuteczności wymienionych działań Kancelaria może skierować wniosek o egzekucję do innego komornika oraz podjąć czynności o charakterze niekonwencjonalnym:
 • sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
 • sporządzenie do właściwego sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.
 • sporządzenie wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem,
 • poszukiwanie majątku dłużnika, w tym nieruchomości,
 • w przypadku handlowych spółek osobowych, po wydaniu przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z uwagi na bezskuteczność, sporządzenie i wniesienie do właściwego sądu wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi.
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, po wydaniu przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z uwagi na bezskuteczność, występowanie do właściwego sądu z powództwem o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki oraz reprezentowanie wierzyciela w tym postępowaniu.
 • W przypadku stwierdzenia bezprawnych działań dłużnika zmierzających lub skutkujących udaremnieniem lub uszczupleniem egzekucji, w tym polegających na wyzbywaniu się składników majątku:
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • występowanie do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego i reprezentowanie wierzyciela w tym postępowaniu.
 • Dochodzenie roszczeń oraz windykacja za granicą.
 • Ten obszar naszej działalności odpowiada na zapotrzebowanie Klientów uczestniczących w obrocie międzynarodowym, biorących udział w wymianie towarów i usług z podmiotami zagranicznymi. Ze względu na bariery prawne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wystąpienie na drogę sądową przeciwko podmiotowi, w tym przedsiębiorcy, mającemu siedzibę w innym państwie, każdorazowo poprzedzone jest indywidualną oceną ryzyka wynikającego z uwarunkowań prawnych i charakteru wierzytelności. Działania Kancelarii polegają na:
 • wezwaniu dłużnika do zapłaty w języku urzędowym państwa, w którym ma on siedzibę.
 • sporządzenie i wniesienie do właściwego sądu pozwu i dalszych pism procesowych.
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do organu egzekucyjnego państwa, w którym ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne w języku urzędowym tego państwa.
 • wstąpienie do toczącego się postępowania w charakterze pełnomocnika procesowego.
 • stały kontakt z organem egzekucyjnym i monitorowanie podejmowanych czynności egzekucyjnych.

Prawo rodzinne

Windykacja należności

Adwokat

Radca prawny

Prawnicy

Specjalizacje:

 • Prawo rodzinne
 • Windykacja należności
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Prawnicy

O nas

 • Kancelaria adwokacka, którą prowadzi adwokat Małgorzata Michalik, adwokat Wojciech Michalik i adwokat Maciej Ozimek za główny cel stawia sobie zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak i Klientom indywidualnym.
 • Odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kilkuletnie doświadczenie pozwala nam na szeroką specjalizację, przez co jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić potrzeby Klientów.
 • Adwokaci Małgorzata Michalik, Wojciech Michalik i Maciej Ozimek doświadczenie zdobywali w kancelariach, których wspólnikami byli adwokaci i radca prawny.
 • Współpracujemy z notariuszami, komornikami, ekspertami. i prawnikiem z całego kraju.
 • Przedsiębiorcom, jak i Klientom indywidualnym oferujemy kompleksową pomoc prawną. W zakres naszych usług wchodzą także windykacja, odszkodowania (dochodzenie odszkodowań), alimenty oraz sprawy rozwodowe.
 • Obszarem naszej aktywności jest całe województwo małopolskie, w tym przede wszystkim miasta Nowy Sącz, Kraków i Limanowa. W razie konieczności pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju.
 • Jako nieliczni oferujemy prowadzenie sporów transgranicznych, w tym dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie windykacji poza granicami kraju, w którym pośredniczy prawnik zagraniczny.
 • Gwarantujemy profesjonalne i kreatywne podejście do problemów Klienta, zaangażowanie oraz skuteczność i szybkość podejmowanych działań.
 • Zawsze służymy Państwu fachową radą.