Prawo ubezpieczeń społecznych

 • Tomasz Szczepuła

  Każdy wypadekdrogowy to ogromny stres dla wszystkich poszkodowanych - kierowców,pasażerów lub pieszych. Jeżeli uczestnicząc w wypadku ucierpiałeśTy lub Twoja rodzina, masz duże szanse aby ubiegać się oodszkodowanie z tego tytułu.Pamiętaj, że jednymi z najczęstszych obrażeń odniesionych wwypadkach drogowych są urazy kręgosłupa szyjnego, które nie zawszesą odczuwane bezpośrednio po wypadku. Urazy takie mogą mieć poważnekonsekwencje, dlatego należy zareagować błyskawicznie naniepokojące objawy.Pamiętaj również, że każdy kierowca odpowiada za bezpieczeństwoinnych uczestników ruchu. Jeżeli…
  ul. Zygmunta Krasińskiego 24 Wrocław
 • Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Staszkiewicz

  O mnie Wykształcenie 1994-1999 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 1999 -2002 aplikacja sądowa w Okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach 2003 -2005 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych wBiałymstoku 16 grudnia 2005 r. wpis na listę radców prawnych BŁ - S- 214 Doświadczenie zawodowe 1991- 1999 praca w Sądzie Okręgowym wSuwałkach 2000 - 2005 praca w Kancelarii Radcy Prawnego styczeń2006 r. rozpoczęcie wykonywania zawodu w formie Kancelarii RadcyPrawnego…
  Ul. Gen. Pułaskiego Kazimierza 52 Suwałki
 • Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Jankowskiego

  Kancelaria Radcowska prowadzona przez radcę prawnego PawłaJankowskiego świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotówgospodarczych a także Klientów indywidualnych z terytorium MiastaStołecznego Warszawy i okolic.Paweł Jankowski jest absolwentem wydziału prawa cywilnego naUniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a takżeabsolwentem wydziału zarządzania finansami Wyższej SzkołyPrzedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest ponadtoczłonkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.jest zapewnienie klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomieprzy zachowaniu umiarkowanych płatności za usługi prawne. W celuzapewnienia konkurencyjnych cen…
  ul. Kondratowicza 63 Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa

  Nasza Kancelaria świadczy usługi oraz specjalizuje sięw zakresie:• kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, a w tym wszczególności spółek prawahandlowego,•kompleksowej oraz doraźnej pomocy prawnej dla osóbindywidualnych,•prawa pracy i ubezpieczeńspołecznych,•prawa i postępowaniacywilnego,•prawa umów cywilnoprawnych, a w szczególności umów wobrocie gospodarczym,•prawa telekomunikacyjnego i obsługi branżyIT,• prawaspółek, zagadnień korporacyjnych oraz łączenia, przejęć i podziałówspółek prawahandlowego,•praw na dobrach niematerialnych, prawa wynalazczego iwłasnościprzemysłowej,•prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych isądowo-administracyjnych,•obrotunieruchomościami,•prawa lokalowego.
  Lea 12 Kraków
 • Baltic Lawyers law maritime law solutions

  Menu Alldent jest firmą medyczną o profilu handlowo usługowym.Początek naszej działalności to 2000 rok. Jako sklep medycznyzaopatrujemy placówki służby zdrowia w sprzęt i materiały medyczne.Od 2010 roku część produktów z naszej oferty dostępna jest poprzezsklep internetowy. Oferujemy sprzęt i materiały medyczne. Ponadto wswojej ofercie posiadamy sprzęt medyczny przeznaczony dla służbratownictwa medycznego. Specjalizujemy się w zaopatrzeniuprzychodni i gabinetów lekarskich. Dbamy, aby oferowany przez nastowar był najwyższej jakości i spełniał wysokie wymagania…
  Świętojańska 32/1 Gdynia
 • Kancelaria radcy prawnego Maciej Piątkowski

  Oferta Naszym Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu administracyjnym przez urzędami państwowymi i samorządowymi. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń finansowych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadząc sprawy indywidualnych Klientów szukamy najlepszych rozwiązań aby najskuteczniej chronić ich interesy. Staramy się w atmosferze pełnego zaufania doradzać naszym zleceniodawcom przy podejmowaniu przez nich ważnych decyzji osobistych i majątkowych. Dążymy przy tym do zapewnienia…
  ul. Szczęśliwa 38/1A Wrocław Wrocław
 • Kancelaria Adwokacka w Jarosławiu

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.
  Jarosław ul. Jana Pawła II 1 Jarosław
 • Adwokat Ewelina Kamińska

  Kancelaria zajmuje się obsługą prawną klientówindywidualnych,jak również podmiotówgospodarczych w zakresie udzielania poradprawnych, sporządzania opinii prawnych, pismprocesowych orazprzedsądowych wezwań dozapłaty, udziału w negocjacjach,sporządzania izawierania ugód, opiniowania i sporządzania umów,reprezentacji w postępowaniu przed sądempowszechnym oraz innymiorganami państwowymi, w tym przedsądem polubownym, dochodzenianależności oraz zastępstwa w postępowaniuegzekucyjnym. » Prawo cywilnepostępowanie dotyczące wykonania umowy, niewykonania obowiązkówwynikających z umowy, bądź nienależytego ich wykonania,odszkodowania, zadośćuczynienie, sprawy o zapłatę,postępowanie o ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego,bądź prawa,sprawy dotyczące…
  ul. Kaszubska 60/5 Szczecin
 • Kancelaria Prawna Factum

  You may not be able to visit this page because of:an out-of-date bookmark/favouritea search engine that has an out-of-date listing forthis sitea mistyped addressyou have no access to this pageThe requested resource was not found.An error has occurred while processing your request.Please try one of the following pages:If difficulties persist, please contact the System Administrator ofthis site.
  Limanowskiego Bolesława 123 Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Pomianowski

  Kancelaria Radcy Prawnego Michał Pomianowski jest firmą prawniczą, ukierunkowaną głównie na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Celem Kancelarii jest wspieranie jej Klientów poprzez poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych.
  al. Piastów 74/11, Szczecin Szczecin
 • Janina Wojciechowska-Kłopotowska

  W oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość przepisów prawafirma gwarantuje profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.OfertaZakres naszych usług:wycena mieszkaniawycena domuwycena budynkuwycena działkiwycena gruntu rolnegowycena lasuwycena gospodarstwa rolnegowycena biurawycena sklepuwycena hoteluwycena magazynuwycena nieruchomości komercyjnejwycena przedsiębiorstwawycena maszyn i urządzeńwycena do celów księgowychsporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczacych rynkunieruchomości oraz doradztwo w zakresie tego rynkuopracowania dotyczące efektywności inwestowania w nieruchomościopracowania dotyczące skutkow finansowych uchwalania lub zmianyplanów miejscowychokreslanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnegoinwestorawyceny nieruchomości zaliczanych do…
  ul. Mickiewicza 22 Wola Wysoka
 • A.Czepkowska Kancelaria Adwokacka

  Ponadto: sporządzamy opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego sporządzamy wszelkie umowy zawierane w obrocie cywilnym i gospodarczym uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach handlowych przeprowadzamy audyty prawne Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.
  ul. Świętojerska 16 lok. 25, Warszawa Warszawa
 • Radca Prawny Joanna Goc-Celuch

  Serdecznie witam na stronie internetowej Kancelarii RadcyPrawnego Joanna Goc – CeluchZapraszam do współpracy przedsiębiorców, a takżeosoby nie prowadzące działalności gospodarczej.Udzielam  porad prawnych, opracowuję opinieprawne, sporządzam i negocjuję umowy, prowadzę procesy sądowe iwindykację należności.Oferuję usługi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich  dostępnych dla przedsiębiorców oraz osóbchcących rozpocząć działalność gospodarczą w okresie programowaniaFunduszy Europejskich na lata 2014 - 2020.Oferta obejmuje następujące programy na lata 2014-2020:Infrastruktura i Środowisko  -POIiŚProgramy Regionalne - RPO Inteligentny Rozwój…
  ul. Łąkowa 3 Goleniów
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Sawicki

  Zapraszam do współpracy i zapoznania się z ofertą usług prawnych Kancelarii Adwokackiej. Podmiotom zainteresowanym przysyłam ofertę.
  ul. Sikorskiego 8 lokal 2 (I piętro), Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski
 • Goński & Kucharski Adwokaci

  Kancelaria istnieje od 2004 r. Składa się z dwóch ściślewspółpracujących ze sobą indywidualnych kancelarii adwokackich.Kancelarię tworzą adw. Janusz Goński oraz adw. BartoszKucharski.Siedziba kancelarii znajduje się w zabytkowej kamiennicy wsamym centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej blisko skrzyżowania zul. Narutowicza. Świadczymy usługi zarówno dla klientówindywidualnych jak również dla firm polskich oraz zagranicznych.Poza reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi oferujemyrównież inne usługi prawnicze w postaci bieżącej obsługi prawnejprzedsiębiorców, udzielania porad prawnych, przygotowywania opiniiprawnych, projektów…
  Ul. Wiekowej Sosny 60 Łódź
 • Kancelaria Adwokacka Paweł Dyluś

  Oczywiście był w tym jakiś kruczek.- Paragraf dwudziesty drugi?- spytał Yossarian.- Oczywiście - odpowiedział uprzejmie pułkownik Korn...                                          (Paragraf 22, Joseph Heller)Korzystając z naszej wiedzy i ponad dwudziestoletniegodoświadczenia, dla dobra naszych klientówod lat wyszukujemy paragrafy 22                                                adwokat                                                Paweł Dyluś
  Rataja Macieja 1 Poznań
 • PETRUK tłumaczenia

  Każde pierwsze zlecenie objęte jest 10% rabatem bez względu na rodzaj i język tłumaczenia!
  ul. Piłsudskiego 17, Myślenice Myślenice
 • Kancelaria INTERTAX

  ZAKRES USŁUG KANCELARII:I. DORADZTWO PODATKOWEII. DORADZTWO KSIĘGOWEIII. SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGOIV. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHInternetowa Kancelaria Doradców Podatkowych zrywa tradycyjną zależność bliskiej lokalizacji biura i klienta - wzajemne kontakty mogą ograniczyć się do przesyłania w zadanym okresie dokumentów poprzez internet lub firmę kurierską. Do dyspozycji naszych klientów stawiamy także zespół doświadczonych współpracowników władających językiem angielskim, niemieckim i francuskim.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
  ul. Powstańców Warszawy 14/2 Tarnów
 • Hanza Brokers Sp. z o.o.

  Serwis przeznaczony jest dla inżynierów zrzeszonych w PolskiejIzbie Inżynierów Budownictwa.W serwisie znajdziecie Państwo informacje na temat programówubezpieczeniowych oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zawarciaumowy ubezpieczenia lub zgłoszenia szkody.Ubezpieczenie OC zawodowe Inżynierów BudownictwaZapraszamy także do zapoznania się ze specjalnymi ofertami dlaczłonków Izby w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, zarówno dla osóbfizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.Ubezpieczenia dla Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstwUbezpieczenia Dla Korporacji PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEObowiązkowe ubezpieczenie OCzawodoweArt. 6 ustawy o samorządach zawodowych stanowi, że prawowykonywania samodzielnych…
  ul. Jasna 15 Warszawa
 • Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny

  Oferta Kancelaria świadczy pomoc dla podmiotów gospodarczych od momentu ich powstania, poprzez okres funkcjonowania, aż po zakończenie działalności. W zakres naszych usług wchodzą ponadto: udział w negocjacjach, przygotowywanie umów, pism i wszelkich wniosków w postępowaniu sądowym, jak również zastępstwo procesowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym, w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Na życzenie klienta sporządzamy opinie prawne…
  ul. W. Reymonta 11 Legionowo Legionowo
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

  404] File Not Found : Plik nie istnieje Podany w zapytaniu URL //oferta-kancelarii niezostał odnaleziony na tym serwerze.   The requested URL //oferta-kancelarii was notfound on this server.
  ul. Międzyborska 11 Kazuń Nowy
 • Civis Kancelaria radcowska

  §Kancelaria Radcowska zajmuje się zarówno kompleksową obsługą prawnąprzedsiębiorców, jak i świadczeniem pomocy prawnej dla osóbprywatnych.Kancelaria w codziennej pracy kładzie bezwzględny nacisk nabezpieczeństwo interesów Klienta, w szczególności charakteryzującswoje poczynania dokładnością i rzetelnością we wszelkich polachdziałalności.Kancelaria świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy oradcach prawnych, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.Przy świadczeniu usług współpracujemy również z adeptami prawapozostającymi poza strukturą Kancelarii. Umożliwia to oferowanieKlientom szerokiego wachlarza specjalności, przede wszystkim wzakresieprawa cywilnegoprawa…
  Ul. Beskidzka 67 Szczecin
 • Kancelaria PNW Maximus

  Gwarantem naszego profesjonalizmu jest nasze doświadczenie jako prawników i windykatorów jednocześnie, a naszą skuteczność determinuje fakt, iż oferujemy usługę odzyskiwania należności bezzaliczkowo tj. pobieramy wynagrodzenie po wyegzekwowaniu należności (nie dotyczy wierzytelności o wartości do 3 tysięcy złotych, opłat sądowych i egzekucyjnych).
  ul.Chopina 32/3, Lublin Lublin