Kancelaria Adwokacka - Adwokat

Pomoc adwokata może okazać się niezbędna w wielu wypadkach. Nie tylko udziela on porad oraz sporządza opinie prawne, ale też może reprezentować lub zastępować swojego klienta w sądzie, jak też przed różnymi instytucjami oraz organami administracji. Doświadczeni adwokaci pomogą w rozwiązaniu niejednej, kłopotliwej sytuacji. Na stronie znajdziesz namiary na kancelarie adwokackie, prawników oraz radców prawnych zajmujących się różnymi specjalizacjami w dziedzinie prawa. Dzięki katalogowi z pewnością znajdziesz kancelarię adwokacką, która zajmuje się sprawami podobnymi do tej, z którą Ty się borykasz.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek 1

  Kilka slów o nasKancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek jest firmą prawniczą,ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzeczprzedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Działa na rynku od2003 roku. Posiada oddziały w Poznaniu i w GnieźnieŚwiadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnejdziałalności operacyjnej firm (w tym wspieramy tworzenie oferty idokumentacji produktowej, kontraktów biznesowych z kontrahentami,umów o finansowanie), a także ich wewnętrznej organizacji i ładukorporacyjnego. Nasza podstawowa oferta obejmuje prowadzenie sprawz…
  ul. Szamarzewskiego 23/5 Poznań
 • Wadmex Sp. z o. o. Kraków

   2 miesiące księgowości GRATIS
  ul. Ostatnia 1 Kraków
 • Radca Prawny Krystyna Klita

  Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych w niżejwymienionych kategoriach spraw. Jest to wyliczenie jedynieprzykładowe i niekompletne. Jeśli nie znajdziecie Państwo w niminteresującego Was problemu prawnego proszę o kontakt telefonicznylub mailowy z kancelarią.Usługi są świadczone również w języku angielskim ifrancuskim. Reprezentacja klienta przedsądemPolega na zastępstwie procesowym, czyli reprezentowaniu interesówklienta przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika – radcęprawnego.Obejmuje: prowadzenie wszelkich spraw przed sądami powszechnymi(sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi),przedwojewódzkimi sądami administracyjnymi, składanie…
  ul. Sołtysia 21 Poznań
 • Kancelaria Radców Prawnych Grumowie i Procko s.c.

  Kancelaria Radców Prawnych Grumowie i Procko SC Witamy w KancelariiKancelaria Radców Prawnych Grumowie i Procko s.c. działa na rynku od 1993r. Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów z zakresu prawa. Służymy interesom Klientów, którzy powierzyli nam dochodzenie i ochronę swoich praw. W swojej pracy kierujemy się przepisami prawa oraz zasadami etycznymi. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Opiekujemy się nim zarówno w ramach profilaktyki prawnej, jak i wtedy, gdy wystąpi problem. Gwarantujemy fachowość w…
  Koœciuszki 11/124 Kielce
 • BATNA Kancelaria Prawna Centrum Mediacyjno-Prawne, doradztwo prawne, prawnik

  Nazywam się Andrzej Kuśmierski i jestem adwokatem z ponad 20-letnimdoświadczeniem zawodowym. Oprócz zawodu prawnika wykonywanego od2002 roku, wykonałem również zawód radcy prawnego. Moja KancelariaAdwokacka obsługuje osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, azakres świadczonych usług prawnych obejmuje zastępstwo procesowe wsprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych,gospodarczych, spadkowych oraz administracyjnych. Kancelaria wCzęstochowie świadczy również usługi doradcze, konsultacyjne,negocjacyjne i opiniodawcze uwzględniając zagadnienia z zakresuprawa cywilnego, karnego, gospodarczego, rodzinnego iadministracyjnego. Jestem także aktywnym uczestnikiem życiasamorządowego Adwokatury. W…
  Uphagena Jana 1 Gdańsk
 • Kancelaria Adwokacka Dorota Pawlicka-Armańska Prawo administracyjne, prawo cywilne

  STRONA GŁÓWNAWitam na stronie internetowej Kancelarii Adwokat DorotyPawlickiej - Armańskiej z siedzibą w Kielcach.W ramach prowadzonej praktyki oferuję pomoc prawną zarównoosobom fizycznym jaki podmiotom gospodarczym oraz organomadministracji publicznej.Moim celem jest zapewnienie wszechstronnej i skutecznejpomocy prawnejz uwzględnieniem indywidualnych potrzebklienta.Świadczę pomoc prawną także poza Kielcami i województwemświętokrzyskim.Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii.
  Ul. Warszawska 49 Kielce
 • Smoliński, Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. 1

  Kancelaria została utworzona w połowie 2007 roku, początkowojako „Paweł Smoliński Kancelaria Radcy Prawnego”, jakowynik rosnącego w regionie podkarpackim zapotrzebowania naprofesjonalne usługi i obsługę prawną. Obecnie, od czerwca 2009roku to: „Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk KancelariaRadców Prawnych Spółka Cywilna”.Celem, jaki został postawiony przed Kancelarią jestświadczenie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższympoziomie, w tym także zachowanie najwyższego z możliwych standardóww odniesieniu do kompetencji prawniczej, zarządzania dokumentami izachowania poufności prowadzonych spraw, nie zapominając przy tym…
  ul. Jana III Sobieskiego 12, Sanok Sanok
 • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa

  Nasza Kancelaria świadczy usługi oraz specjalizuje sięw zakresie:• kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, a w tym wszczególności spółek prawahandlowego,•kompleksowej oraz doraźnej pomocy prawnej dla osóbindywidualnych,•prawa pracy i ubezpieczeńspołecznych,•prawa i postępowaniacywilnego,•prawa umów cywilnoprawnych, a w szczególności umów wobrocie gospodarczym,•prawa telekomunikacyjnego i obsługi branżyIT,• prawaspółek, zagadnień korporacyjnych oraz łączenia, przejęć i podziałówspółek prawahandlowego,•praw na dobrach niematerialnych, prawa wynalazczego iwłasnościprzemysłowej,•prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych isądowo-administracyjnych,•obrotunieruchomościami,•prawa lokalowego.
  Lea 12 Kraków
 • Adwokat Małgorzata Hanna Kurtasz

  W zakresie prawa autorskiego Kancelaria adwokacka świadczy usługi:kompleksowej  ochrony i dochodzenia   roszczeń wprzypadku naruszenia praw  m.in. do wszelkich utworów (muzycznych, scenicznych, naukowych, literackich, programówkomputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych,fotograficznych, dzieł architektonicznych, audiowizualnych i wieluinnych  doradztwa   w kwestiach autorskich praw majątkowych,autorskich praw osobistych, praw zależnych  jak i ochronywizerunku, korzystania z dozwolonego użytku osobistego ipublicznego, obrót autorskimi prawami majątkowymi i prawamipokrewnymi reprezentacji  twórców i artystów w negocjacjach dot. umówwydawniczych praz licencyjnychdoradztwa w zakresie…
  ul. Czysta 2 Wrocław
 • Magdalena Skotnik-Zawartka Adwokat, kancelaria adwokacka

  Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno doKlientów indywidualnych, jak i podmiotówgospodarczych. Zakresusług świadczonych przez Kancelarięobejmuje:udzielanie porad prawnych, stałą obsługę prawną (tylko dla podmiotów gospodarczych),reprezentację przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi na terenie całego kraju,przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej,sporządzanie pism procesowych (m. in. pozwów, wniosków,apelacji, zażaleń, sprzeciwów, odwołań, skarg),sporządzanie opinii prawnych,opracowywanie i opiniowanie projektów umów, rejestrację spółek prawa handlowego, udział w mediacjach i negocjacjach,prowadzenie postępowańegzekucyjnych.  Kancelaria zapewnia…
  ul. Rybna 1 Będzin
 • Baltic Lawyers law maritime law solutions

  Menu Alldent jest firmą medyczną o profilu handlowo usługowym.Początek naszej działalności to 2000 rok. Jako sklep medycznyzaopatrujemy placówki służby zdrowia w sprzęt i materiały medyczne.Od 2010 roku część produktów z naszej oferty dostępna jest poprzezsklep internetowy. Oferujemy sprzęt i materiały medyczne. Ponadto wswojej ofercie posiadamy sprzęt medyczny przeznaczony dla służbratownictwa medycznego. Specjalizujemy się w zaopatrzeniuprzychodni i gabinetów lekarskich. Dbamy, aby oferowany przez nastowar był najwyższej jakości i spełniał wysokie wymagania…
  Świętojańska 32/1 Gdynia
 • O kancelariiZakres usługPorady onlineKontakt

  Od 11 września 2012 roku zapraszamy do nowej siedziby przyulicy Jana Matejki 15/2 w Gdańsku.Kancelaria Adwokacka Jan Ozolin świadczy wszechstronną pomocprawną adresowaną zarówno do osób fizycznych jak i podmiotówgospodarczych.Proponujemy kompleksową pomoc wzakresie prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, umów,spółek i działalności gospodarczej, lokalowego,budowlanego, administracyjnego,pracy oraz zamówieńpublicznych.Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy przed sądami iorganami administracji publicznej, sporządzamy pismaprocesowe, umowy oraz opinieprawne. Oferujemy stałą lub okresową obsługę prawną podmiotówgospodarczych w zakresie bieżących problemów prawnych…
  ul. Jana Matejki 15/2 Gdańsk
 • Prasowego i Konkurencji

  Specjalizujemy się w procesowej ochronie praw własnościintelektualnejMamy wieloletnie doświadczenie w sporach z zakresu:- niedozwolonej i nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającejw błąd i porównawczej- nieuczciwego wykorzystywania renomy przedsiębiorstwa- niedozwolonego naśladownictwa produktów- używania wprowadzających w błąd oznaczeń towarów iprzedsiębiorstw- innych czynów nieuczciwej konkurencjiDoradzamy:- jak chronić utwory, wzory, wynalazki, znaki towarowe- jak konstruować odpowiednie umowy- jak budować zgodny z prawem przekaz reklamowy- jak chronić dobra osobiste
  ul. Królewska 7/2 Kraków
 • Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Otkała

  Dane teleadresowe Kancelaria AdwokackaTomasz Otkała NIP 563-183-78-85REGON 060494395NR KONTA : 93 1060 0076 0000 3260 0171 5339 SIEDZIBAKANCELARII ul. Obłońska 1a/922-100 Chełm tel:. +48 82 565-67-07tel:. kom. +48 0 606-117-674 e-mail:totkala@adwokaci-chelm.pl O Kancelarii KancelariaAdwokacka adwokat Tomasz Otkała powstała w roku 2009 r. AdwokatTomasz Otkała ukończył wyższe dzienne studia prawnicze na UMCS wLublinie. Odbył aplikację prokuratorską. Wpisany w 2009 r. na listęadwokatów. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chełmie przyulicy Obłońskiej 1a/9…
  Obłońska 1a/9 Chełm
 • 02-665 Warszawa, Al.

  Firma INTER-TRUST powołana została do życia aktem notarialnym 11lipca 2002 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celuprowadzenia działalności gospodarczej.Przedmiotem podstawowym działalności spółki jest współpraca zpodmiotami gospodarczymi w zakresie odzyskiwania należnychzobowiązań, obsługa prawna jak również doradztwo w zakresieprowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.Wspólnikami firmy są osoby będące radcami prawnymi, z długoletnimdoświadczeniem zawodowym, a osoby zatrudnione i współpracujące zKancelarią posiadają odpowiednie predyspozycje do wykonywania tychczynności.Jednym z przedmiotów działania naszej firmy jest obsługa…
  Wilanowska 363 Opacz-Parcela
 • Kancelaria Adwokacka Kamińska Kasjaniuk

  WYBRANE PROJEKTY  Aby mogli nas Państwo lepiej poznać prezentujemy kilkazrealizowanych projektów: ·      InstytutKardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała StefanaWyszyńskiego – przeprowadzenie audytu prawnegooprogramowania  wykorzystywanego w projekcieCentrum Telekonsultacji TeleInterMed·       InstytutKardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała StefanaWyszyńskiego –  przygotowanie umówwdrożenia systemu informatycznego, umów licencyjnych, umów oudzielanie  świadczeń zdrowotnych·      3MPoland sp. z o.o. oraz podmioty należące do grupy –reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed GeneralnymInspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie uzyskania zgodyna przekazywanie danych do państw…
  ul. Gorzelnicza 9 Warszawa
 • Kancelaria radcy prawnego Maciej Piątkowski

  Oferta Naszym Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu administracyjnym przez urzędami państwowymi i samorządowymi. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń finansowych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadząc sprawy indywidualnych Klientów szukamy najlepszych rozwiązań aby najskuteczniej chronić ich interesy. Staramy się w atmosferze pełnego zaufania doradzać naszym zleceniodawcom przy podejmowaniu przez nich ważnych decyzji osobistych i majątkowych. Dążymy przy tym do zapewnienia…
  ul. Szczęśliwa 38/1A Wrocław Wrocław
 • Romanowska A., Jarosz J.

  Liczba odwiedzin strony: 21453 Osób na stronie:8 Logowanie Kancelaria notarialna s.c.Romanowska A., Jarosz J.Informacje o mnieMoje specjalizacje Galeria Godziny pracy Dojazd do mnie Pokażrekomendacje Dodaj rekomendację Informacje kontaktowe Godziny pracyZadaj mi pytanie Formularz kontaktowy Powiadom znajomego Dojazd domnie
  Jedności 78 Zielona Góra
 • Wiktor Cajsel-Kancelaria Radcy Prawnego 1

  Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną m.in. w zakresie: szeroko pojętego doradztwa prawnego, konstruowania umów, tworzeniu projektów pism, tworzeniu oraz modyfikacji kształtu prawnego podmiotów, reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, reprezentacji Klientów w postępowaniu administracyjnym, prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
  Rynek Nowomiejski 4 Toruń Toruń
 • Czwarnog Ryszard, adwokat Kancelaria

  Zakupując swój spodziewany ekspres do kawy, powinniśmy sprawniezorientować się w tej materii, powinniśmy znać w mniejszym stopniuwybitniej ile gotówki zechcemy na niego przekazać, jaki to typekspresu nas intryguje. Albowiem domena ta szalenie się rozwinęła,w przeciągu ostatnich kilku lat, powstało wiele innowacyjnychwzorów, sporo nowatorskich marek, zaczęto dodawać wiele ciekawychopcji, całość po to, żeby zaspokoić nawet najbardziej trudnychklientów. Ekspresy do kawy dawniej kojarzyły się nam zwłaszcza zznakomitymi kawiarniami, restauracjami, gdzie chadzali jednostki,chcący…
  Ul. Leśna 1 Siedlce
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Szyszka

  Celem działania kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Zakres działalności kancelarii obejmuje doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, zastępstwie procesowym przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych i opracowywaniu umów. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i gospodarczego.…
  ul. Kościelna 15 lok. 2 Grudziądz
 • Podstawowe informacje Poznań

  O nasINFORMACJE O FIRMIEKancelaria założona została przez adw. Jakuba Relewicza z myślązapewnienia kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych iklientów indywidualnych. Wśród prowadzonych spraw znajdują się wszczególności sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego,gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy. Zapewniamy takżepomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego oraz karno –skarbowego.Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów we wszystkichinstancjach polskiego sądownictwa zarówno w postępowaniu cywilnym,karnym, jak i administracyjnym. Posiadamy doświadczenie wpostępowaniu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym SądemAdministracyjnym,…
  go Maja 10/1 Szamotuły
 • Causa Kancelaria Prawna Maciej Radomski Odszkodowania, dochodzenie odszkodowań

  Dokumenty do pobrania (formularze, wzory, wnioski) formularz pozwu ( PDF , DOC , podgląd ) formularzodpowiedzi na pozew ( PDF , DOC , podgląd ) formularz sprzeciwu odwyroku zaocznego, nakazu zapłaty ( PDF , DOC , podgląd ) formularzpisma zawierającego wnioski dowodowe ( PDF , DOC , podgląd )oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach ( PDF , DOC ,podgląd ) wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu ( PDF , DOC , podgląd)…
  Plac Grunwaldzki 3/2B Żoliborz
 • Krzak Maria Radca Prawny

  Liczba odwiedzin strony: 17635 Osób na stronie:3 RejestracjaMaria KrzakKancelaria radcy prawnegoInformacje o mnie Mojespecjalizacje Galeria Godziny pracy Dojazd do mnie Pokażrekomendacje Dodaj rekomendację Informacje kontaktowe Godziny pracyZadaj mi pytanie Formularz kontaktowy Powiadom znajomego Dojazd domnie
  Dunajewskiego 3 Chełmiec
 • Marta Barut Kancelaria Radcy Prawnego Kancelaria radcowska, kancelaria adwokacka

  Celem Kancelarii jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnejzarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym.Zakresoferowanych usług obejmuje dwa rodzaje pomocy prawnej stałąobsługę prawną (adresowaną głównie do przedsiębiorców) orazpojedyncze zlecenia m. in. prowadzenie danej sprawy, przygotowanieopinii lub udzielenie konkretnej porady prawnej. Przy stałejobsłudze prawnej i zastępstwie procesowym zawierana jest z Klientemodrębna umowa określająca warunki, zasady, zakres świadczonejobsługi prawnej oraz wynagrodzenie. Możliwe jest ustalenie sposoburozliczania wg cen ryczałtowych jak i stawek godzinowych. Wychodzącnaprzeciw zapotrzebowaniu…
  Ul. Dworcowa 14 Kraków
 • Walor Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Gałka M., mgr inż.

  WALOR Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, banków i urzędów administracji publicznej. Kancelarię prowadzi mgr inż. Marek Gałka - rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 4295 nadanymi przez Ministra Infrastruktury. Obszar działania firmy obejmuje województwo śląskie, przy czym najwięcej wycen jest wykonywanych na terenie Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Siemianowic, Chorzowa oraz terenów z nimi sąsiadujących. Wyceny większych obiektów,…
  ul. Królowej Jadwigi 1/6 Sosnowiec Sosnowiec