Warszawa

 • BK CONSULTANT Sp z o.o

  B.K. Consultant – Biuro Konsultingowo - RachunkoweFirma „B.K. Consultant” Sp. z o.o. to biuro rachunkowe o szerokimspektrum usług, polecanym szczególnie uwadze Państwu.W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalnościzwiązanych z założeniem bądź likwidacją każdej firmy. Zapewniamynaszym Klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami.Współpracujące z nami kancelarie prawne, notarialne, czy bieglirewidenci poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.Przezorni zaś mogą ubezpieczyć siebie bądź swój dobytek wnajlepszych towarzystwach ubezpieczeniowych.Księgowość prowadzimy z wykorzystaniem komputerów w…
  ul. Grochowska 324/12 Warszawa
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Ziółkowska

  adwokat.szm.comAdwokat Joanna Ziółkowska Kancelaria Adwokacka00-389Warszawaul. Smulikowskiego 7a lok.8tel. 22 826-59-22, 22 828-97-70, 22 828-97-01fax. 22 828-27-90 tel. kom. 507-162-969 e-mail :joanna.ziolkowska@adwokatura.pladwokat@szm.com Usługiświadczone na rzecz: -osób fizycznych -przedsiębiorców - podmiotównie będących osobami prawnymi (stowarzyszenia, fundacje, etc.) Zakres obsługi prawnej: - prawo cywilne - prawo gospodarcze - prawo pracy - prawo karneFormywspółpracy: - stałaobsługa prawna -reprezentowanie w postępowaniu przed sądem - udzielanie porad prawnych - sporządzanie opinii prawnychdotyczących wybranych zagadnień prawnych -…
  Smulikowskiego 7a, lok. 8 Warszawa
 • Kancelaria Prawnicza INTERPRET A Bajer i Mydłowski S.J

  O NasKontaktUsługiEnglish versionONas Kancelaria Prawnicza INTERPRET (Kancelaria) została założona w1988 r. Kancelaria należy do największych kancelarii prawniczych wkraju z wyłącznym kapitałem polskim. Założycielami i PartneramiKancelarii są: Antoni Bajer, radca prawny, Krzysztof Mydłowski,radca prawny, Alicja Kosicka, radca prawny, która poza tymzatrudnia innych prawników specjalizujących się w różnychdziedzinach prawa. Konsultant: dr Tomasz Niepytalski, prodziekanWydziału Administracji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości iZarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie Kancelaria stalewspółpracuje z: 20 kancelariami prawnymi, mającymi swoje siedziby…
  ul. Nowogrodzka 50 Warszawa
 • G. Kotarba s.c.

  Kim jesteśmyKancelaria Wojciechowska & Kotarba jest jedną z najbardziejdynamicznych, wyspecjalizowanych firm prawniczych w Polsce. Naszareputacja i marka to efekt 17 lat wspólnych doświadczeń zawodowychradców prawnych w Kancelarii, w zakresie obsługi przedsiębiorców.Czytaj więcej »
  Jerozolimskie 21 Stare Miasto
 • Adler Brokers Group Sp. z o.o.

  Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresieubezpieczeńOpracowujemy indywidualny program ubezpieczeniowyzłożony z różnych rodzajów ubezpieczeńOpracowując dla Państwa indywidualny program ubezpieczeniowykierujemy się Państwa potrzebami i specyfiką działalności. Oceniamy dotychczas posiadane przez Państwa ubezpieczenia,analizujemy rodzaje występujących u Państwa ryzyk i wskazujemy,które z nich można ubezpieczyć. Na rynku polskim oferowanych jest wiele produktów ubezpieczeniowychróżnych firm, których dokładne poznanie jest czasochłonne i wymagaspecjalistycznej wiedzy. Niektóre ubezpieczenia mogą okazać siębardzo przydatne - zwiększą Państwu poczucie bezpieczeństwa,zabezpieczą…
  ul. Adama Pługa 1/27 Warszawa
 • Komor i Wspólnicy sp.k.

  Prawo handloweŚwiadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą wszczególności:zakładanie spółek handlowych osobowych (jawnych, komandytowych,partnerskich, komandytowo-akcyjnych) i kapitałowych (akcyjnych, zograniczoną odpowiedzialnością,), w tym:sporządzanie umów i statutów spółek,sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, komisjirewizyjnych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym lub pomoc przywypełnieniu Formularzy w postępowaniu rejestrowym w KrajowymRejestrze Sądowym (KRS):a)Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wnioskuo rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrzestowarzyszeń,…
  Niepodległości 124/8 Marcelin
 • Investment Friends S.A.

  O SPÓŁCE Investment Friends S.A.18-05-2007 to data pierwszej rejestracji firmy w Sądzie Rejonowymdla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr0000280972.W 2011 roku Spółka zmieniła siedzibę firmy z Płocka na Warszawę iobecnie wpisana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wWarszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał założycielskiwynosił 1.000.000,00 złotych, następnie w dniu 09.07.2007 rokuaktem notarialnym Rep. A nr 3212/2007 kapitał zakładowy zostałpodniesiony do kwoty 6.000.000,00 zł. Obecnie kapitał…
  ul. Emilii Plater 53 Warszawa
 • formname.submit() }

  Szczegółyczwartek, 17 kwietnia 2014Na uroczystejGali Konkursu Prawnik Pro Bono tytuł laureata XI konkursu otrzymałpan Jarosław Polanowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Pan Prokurator przezswoja działalność pro bono niesie pomoc ofiarom przemocy domowej.Jest certyfikowanym Specjalistą Przeciwdziałania przemocy wRodzinie. Współpracuje m.in. z Hostelem dla Kobiet - ofiar przemocyw rodzinie (Warszawa Praga-Południe), z Radą ds. PrzeciwdziałaniaPrzemocy w Rodzinie, z Centrum Praw Kobiet.Czytaj więcej: Jarosław Polanowski laureatem konkursu Prawnik ProBono 2013Szczegółyniedziela,…
  ul. Szpitalna 5 Warszawa
 • Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

  CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radcow Prawnych Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radcow Prawnych (Strona w trakcie budowy.)
  Jana Pawła II 29 Muranów
 • Datasec Consulting

  Datasec Consulting    tel. (22) 257 88 10    mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby gozobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                  Copyright by DatasecConsulting 2011. All rights reserved.
  ul. Krępowieckiego 7 Wola
 • Cancelaria.pl Sp. z o.o.

  Pragniemy podkreślić, że nasz Kancelaria Gospodarcza często akceptuje w umowie zapisy uzależniające nasze wynagrodzenie od tego czy nasze działania przyniosły Państwu sukces.
  ul. Marszałkowska 80, Warszawa Warszawa
 • Komentarze do Kodeksu pracy na www.gazeta.pl

  Naszą ofertęstanowią  również poniższe grupy usług:DOKUMENTACJE :Pozwolenia zintegrowanePozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówZgłoszenia instalacjiPozwolenia odpadowePozwolenia na pobór wody i odprowadzanie ściekówZezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (CO2)INNE USŁUGI:Przeglądy środowiskoweWspomaganie wdrażania systemów zarządzaniaśrodowiskiem (ISO, EMAS)Analizy ryzyka środowiskowegoPrzeglądy ekologicznePrognozy i strategie zagrożeń środowiskowychRaporty i audyty wg indywidualnych zapotrzebowańRAPORTOWANIE INWESTYCJI:Raporty do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia inwestycyjnegoAnalizy porealizacyjneANALIZY i OCENY:Analizy wielkości efektów ekologicznychOceny oddziaływania dla potrzeb dokumentacjiFunduszy UE (SPO, ZPORR)Oceny stanu…
  Realizując zapisy ustawy z dnia 22 Ochota
 • KANCELARIA PRAWNA Chyl i Wspólnicy S.K

  Kancelaria Prawna - Chyl i Wspólnicy świadczy wszechstronneusługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych,przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych. Jeślimacie Państwo problem natury prawnej, nie wiecie jak napisaćpismo do sądu, potrzebujecie obrońcy w sprawie karnej,chcecie prawidłowo zabezpieczyć swoje interesyw umowie, założyć spółkę lub Państwa kontrahent niewywiązuje się ze swych zobowiązań, nasza Kancelariazaproponuje Państwu skuteczne i kompleksowe rozwiązaniesprawy.
  niadeckich 21 Warszawa
 • PC Tech Sp. z o.o.

  Ekonomia społeczna (plikinstalacyjny Windows, 52 MB)Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży.Szkolenia e-learningowe:http://e-learning.mfrs.plNa podstawie wyników badań focusowych, przeprowadzonychwśród przedstawicieli pracodawców i pracowników z terenuwojewództwa mazowieckiego, zostały zidentyfikowane najpoważniejszedeficyty informacyjne w obszarze związanym z przestrzeganiem zasadrównościowego zarządzania. Na platformie znajdą Państwo materiały,które pozwolą uzupełnić luki informacyjne zarówno pracownikom, jaki pracodawcom.Dwa seminaria informacyjne w formule on-line:Polityka kadrowa nowoczesnej firmy - przeznaczone wszczególności dla pracowników działów kadr,HR oraz osóbodpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnejZarządzanie…
  ul. Świętojerska 24 Warszawa
 • W. Paturej Kancelaria Prawna Spółka komandytowa

  W. Paturej Kancelaria Prawna Sp. k. jest polską kancelariąświadczącą kompleksowe usługi prawnicze. Podstawowym celem naszejKancelarii jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, zarównopolskim jak i zagranicznym. Prawnicy Kancelarii tworzą zespółgwarantujący najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkichdziedzinach szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczegooraz prawa pracy.Od początku istnienia naszej Kancelarii zależało nam na stworzeniufirmy, w której dobrze czują się zarówno nasi Klienci, jak iPracownicy. Dzięki temu stale rozszerza się krąg naszych Klientów,jak również zakres…
  ul. Leszno 8 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa CREATOR

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. Podbipiety 31 Mokotów
 • PERSONAL LEX

  Kancelaria SIG Zespół Kancelarii SIG tworzy 19 prawników. Są wśródnich adwokaci, radcowie prawni, aplikanci. Prawnicy iwspółpracownicy Kancelarii są starannie dobierani pod względem ichumiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, znajomości językówobcych, a także doświadczenia zawodowego. Kancelaria SIG ze względuna podział profilowy i zadaniowy wyodrębniła Departamenty: Prawny,Podatkowy, Obsługi Wierzytelności. Zespół Kancelarii specjalizujesię przede wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo spółekhandlowych. prawo cywilne, prawo konkurencji, prawo gospodarcze,prawo administracyjne, prawo podatkowe. Obsługa świadczona jest wjęzykach:…
  Pańska 73 Warszawa
 • Kancelaria Prawna Vogel Zaborowski Dubiński_Warszawa

  Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy - Kancelaria prawnaCopyright: Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy - Kancelaria prawna Designed by Dubiński Fabrycki Jeleński i WspólnicyKancelaria Prawnaul. Zielna 37 00-108 Warszawa tel. + 48 22 436 06 01 fax. +48 22 436 06 02
  Dąbrowskiego Jarosława 17 Warszawa
 • adwokat Jerzy Woliński

  Świadczymy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych orazpodmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowychod roku 1992.Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na wykonywanie obsługiprawnej w sposób jak najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzebnaszego Klienta, z najwyższą starannością, skutecznie, i dlaosiągnięcia jego satysfakcji.W tym celu na każdym etapie sprawy dostarczamy naszym Klientomszczegółowej informacji oraz oferujemy szeroki zakres rozwiązań wnajbardziej złożonych sprawach.Nasi Klienci powierzają nam różne zadania poczynając od drobnychjednorazowych spraw, a kończąc na stałej i…
  ul. Smolna 8 Warszawa
 • Adwokat Marcin Górski Kancelaria Adwokacka

  19 maj, 2014Opinia Adwokata Doradcy Podatkowego Marcina Górskiegow Dziennik Gazeta PrawnaW Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 19 maja 2014 r., ukazał siekomentarz Adwokata Doradcy Podatkowego w sprawie nieodpłatnegoprzeglądania i sporządzania wydruków z Rejestru ZastawówSkarbowych. Brak jawności rejestrów powoduje, że nabywcyużywanych samochodów bardzo częstow w ogóle nie mająświadomości, że auto może być obciążone zastawem skarbowym -mówi Marcin Górski....03 kwiecień, 2014Opinia doradcy podatkowego Huberta Grzyba w Rzeczpospolita.W dzienniku Rzeczpospolita z dnia 26…
  ul. Pokorna 2/612 Warszawa
 • OINPHARMA Sp. z o.o.-Warszawa

  PEWNOŚĆ – KOMPLEKSOWOŚĆ – PARTNERSTWO Oinpharmazostała powołana 40 lat temu jako Ośrodek Informacji Naukowej„Polfa”. Przezlata firma rozwijała nowe aktywnościbiznesowe wydawnictwa (Terapia i Leki, Vademecum Leków, Bibliotekafarmaceuty),szkolenia otwarte dla firm farmaceutycznych (wtym Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP ). W2004r. spółka zmieniła nazwę na Oinpharma i skoncentrowała się narozwijaniu działalności w dwóch, głównych obszarach:doradztwo farmaceutyczne i organizacja warsztatów orazszkoleń. DORADZTWO FARMACEUTYCZNE IMEDYCZNE: BADANIE CZYTELNOŚCI ULOTKI , 100%raportówwalidowanych przez URPL, doświadczenie od 2005r.,…
  90 Warszawa
 • Kontakt Carnelian Partners

  W Carnelian Partners zorientowanijesteśmy na tworzenie indywidualnych, kompleksowych izintegrowanych rozwiązań mających na celu podnoszenie wartościfirmy w drodze budowy efektywnych strategii rozwoju.Oferujemy naszym Klientom usługi w zakresie:Kompleksowość naszych rozwiązań obejmuje aspekty zarządcze,finansowe, prawne i podatkowe.W wypracowaniu właściwych rozwiązań pomaga nam szeroka siećkontaktów i współpracujących firm specjalistycznych, takich jak:kancelarie prawne, banki inwestycyjne, biura maklerskie, audytorzyfinansowi i środowiskowi, agencje marketingowe i PR.Nasze usługi adresujemy do akcjonariuszy i zarządów dużych iśrednich dynamicznie rozwijających się…
  ul. Racławicka 146 Warszawa
 • Aleksandra Marcińska-Porzuc Kancelaria Patentowa_Ostrów Wielkopolski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  Dąbrowskiej 9/57 Bielany
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Warszawa