Ulica Warszawska - Gołąbki

  • Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk

    Formy pomocy prawnej: udzielanie porad - przedstawienie propozycji rozwiązania problemu prawnego (forma ustna), przygotowanie projektów umów, pism itp., przygotowanie opinii prawnych - pogłębiona analiza prawna problemu/zagadnienia prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań, udział w negocjacjach, mediacjach - udział w spotkaniach mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym, reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami,…
    ul. Warszawska 55 lok. 204 Warszawa-Wesoła Gołąbki
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Warszawska,