Ulica Straganiarska - Gdańsk

  • Dorota Mączewska-Ptak

    Podstawą świadczonych przeze mnie usług jest szeroka wiedza zzakresu prawa, otwartość na indywidualne potrzeby każdego Klienta atakże doświadczenie wyniesione z pracy w zawodzie sędziego.Od początku swojej działalności reprezentuję Klientów w sporachsądowych zarówno w postępowaniach karnych, cywilnych jak irodzinnych. Udzielam również porad prawnych związanych z problemamiwynikającymi z codziennego stosowania prawa. Świadczę pomoc prawnąosobom fizycznym. Podejmuję także zadania w zakresie stałej obsługiprawnej podmiotów gospodarczych oraz stowarzyszeń i fundacji.Ponadto współpracuję z kancelariami adwokackimi…
    ul. Straganiarska 3/2 Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Lis

    Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Lis specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz klientów indywidualnych, zaś jej działalność obejmuje teren całego kraju. Mimo, że Kancelaria składa się z ludzi młodych, to legitymują się oni dużą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy otwarci na ciągłe zmiany prawa, jakie nieustannie zachodzą, zwłaszcza w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Pracownicy Kancelarii posiadają wiedzę z licznych dziedzin prawa, co umożliwia zarówno…
    Straganiarska 24/27 Gdańsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Straganiarska, Gdańsk